Dyżury i Intencje

21 lipca 2024

DYŻURY

XVI niedziela zwykła – 21 lipca 2024

 

Celebrans

Spowiedź

7:00

o. Artur

o. Józef

8:00

o. Albin

o. Sebastian

10:00

o. Sebastian

o. Artur

o. Albin

11:30

o. Sebastian

o. Artur

o. Józef

13:00

o. Józef
o. Bogusław

o. Albin

o. Artur

16:00

o. Józef

o. Artur

o. Albin

18:00

o. Albin

o. Józef

o. Artur

20:00

o. Artur

o. Józef

o. Albin

 

 

 

Obowiązki tygodniowe

 

Celebrans

Spowiedź

6:30

o. Albin

o. Artur

8:30

o. Sebastian

o. Albin

18:00

o. Artur

o. Józef

 

Stały konfesjonał

Poniedziałek

16:00 – 17:30 o. Artur

Wtorek

16:00 – 17:30

o. Artur

Środa

16:00 – 17:30

o. Albin

Czwartek

16:00 – 17:30 

o. Artur

Piątek

16:00 – 17:30

o. Albin

Sobota

16:00 – 17:30

o. Albin

 

 

Kancelaria

Wtorek - o. Józef; Środa, Czwartek, Piątek - o. Sebastian

 

 

INTENCJE MSZALNE

 19-28 lipca 2024 r.

 

Piątek, 19 lipca 2024 r.

6:30

Za + Stanisława GROCHOWSKIEGO – gr. 19/30

8:30

Za + Stanisława JAŚNIAKA  w 63 rocznicę śmierci i ++ z rodziny

8:30

Za ++ z rodziny FORMELA: Irenę i Leona; za + Mariana i żonę Henrykę oraz za ++ rodziców Romanę i Pawła WIDZÓW

18:00

Za + Irenę ZIÓŁKOWSKĄ – gr. 19/30

18:00

Za + Stanisława  REJKOWSKIEGO i + rodziców z obojga stron oraz + Kazimierza, Reginę i Irenę

 

Sobota, 20 lipca 2024 r.

6:30

Za + Stanisława GROCHOWSKIEGO – gr. 20/30

8:30

Za + Bohdana SIENKIEWICZ w 3 rocznicę śmierci

8:30

Dziękczynna za wspólnotę parafialną, która jest miejscem wzrostu duchowego

18:00

Za + Irenę ZIÓŁKOWSKĄ – gr. 20/30

18:00

Za + Zofię MICZULSKĄ w 8 rocznicę śmierci

 

16 Niedziela zwykła – 21 lipca 2024 r.

7:00

Dziękczynna za otrzymane łaski

8:00

Za + Jadwigę JELIŃSKĄ i Władysława

10:00

W intencji parafian

11:30

Za + Zygmunta TABĘCKIEGO + + rodzeństwo i ++ z rodziny

13:00

W intencji misji i misji franciszkańskich. Współpracowników misyjnych oraz w intencji przez nich polecanych

13:00

Za + Katarinę za wstawiennictwem Matki Bożej

16:00

Za + Irenę ZIÓŁKOWSKĄ – gr. 21/30

18:00

Za + Stanisława GROCHOWSKIEGO – gr. 21/30

20:00

Za + Emmę PIETRZAK

 

Poniedziałek, 22 lipca 2024 r.

6:30

 Za + Stanisława GROCHOWSKIEGO – gr. 22/30

8:30

O świętość dla osób konsekrowanych

8:30

Za + Danutę KOWALSKĄ – od firmy pogrzebowej Zakrzewski

18:00

Za + Irenę ZIÓŁKOWSKĄ – gr. 22/30

18:00

Za + Tadeusza GIZIŃSKIEGO w 8 rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców i rodzeństwo z obojga stron

 

Wtorek, 23 lipca 2024 r.

6:30

Za + Stanisława GROCHOWSKIEGO – gr. 23/30

8:30

O wynagrodzenie za grzechy ludzkości

18:00

W intencji Grzegorza o szczęśliwą operację

18:00

Za + Irenę ZIÓŁKOWSKĄ – gr. 23/30

18:00

Za + Marka ŁABIAKA – od kuzynek Joanny i Moniki

 

Środa, 24 lipca 2024 r.

6:30

Za + Irenę ZIÓŁKOWSKĄ – gr. 24/30

8:30

Za + Stanisława GROCHOWSKIEGO – gr. 24/30

8:30

O zdrowie całej rodziny i znajomych

18:00

W intencji próśb i podziękowań do MBKMN

18:00

Za + Bogdana WOLAŃSKIEGO w 10 rocznicę śmierci

Czwartek, 25 lipca 2024 r. 

6:30

Za + Stanisława GROCHOWSKIEGO – gr. 25/30

8:30

Za duszę Jana KILIAN

8:30

Za + Józefę ZWOLEŃSKĄ w 2 rocznicę śmierci

18:00

Za + Irenę ZIÓŁKOWSKĄ – gr. 25/30

18:00

Za + Ewę, Krzysztofa i Barbarę

 

Piątek, 26 lipca 2024 r.

6:30

Za + Irenę ZIÓŁKOWSKĄ – gr. 26/30

6:30

O Boże błogosławieństwo dla Ireneusza, Iwony i ich dzieci

8:30

Za + Stanisława GROCHOWSKIEGO – gr. 26/30

18:00

Za + dr Annę – Marię ALWAST w dniu imienin

18:00

Za + Edmunda KOSZNIK

 

Sobota, 27 lipca 2024 r.

6:30

Za + Stanisława GROCHOWSKIEGO – gr. 27/30

6:30

O Boże błogosławieństwo dla Marii, Lucjana i Marka

8:30

Za duszę Ferdynanda KILIAN

18:00

Za + Irenę ZIÓŁKOWSKĄ – gr. 27/30

18:00

Za + Henryka GUDALEWICZ

 

17 Niedziela zwykła – 28 lipca 2024 r.

7:00

O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

8:00

Za duszę Ferdynanda KILIAN

10:00

W intencji parafian

11:30

Za + Bogumiłę FILIPCZAK w 15 rocznicę śmierci

13:00

Za + dziadka Szczepana, babcię Ludwikę i Ewę

16:00

Za + Irenę ZIÓŁKOWSKĄ – gr. 28/30

18:00

Za + Stanisława GROCHOWSKIEGO – gr. 28/30

20:00

Za + Stanisława ZAPĘDOWSKIEGO

20:00

Za + Antoniego KLEBBA w 2 rocznicę śmierci