Zmarli bracia

z klasztoru w Gdyni

6 stycznia 2021 r. - o. Michał Markiewicz

20 stycznia 2018 r. - o. Bolesław Mika

6 listopada 2017 r. - o. Kalikst Szulist

15 września 2016 r. - Celestyn Kłos

odznaczony Fraternitatis Gratiarum

16 października 2013 r. - o. Jacek Mieczysław Andrzej Kamzela

jubilat w Zakonie i kapłaństwie, kancelista, człowiek wielkiego serca względem współbraci

24 maja 2011 r. - o. Witold Henryk Gral

jubilat w Zakonie i kapłaństwie, senior Prowincji gdańskiej, penitencjarz apostolski, były redaktor „Rycerza Niepokalanej dla Polonii”, archiwista

27 czerwca 2004 r. - o. Alojzy Leon Urbaniak

jubilat w Zakonie i kapłaństwie, budowniczy kościoła w Gdyni i Koszalinie, założyciel orkiestr dętych

28 lutego 1995 r. - br. Teofil Paweł Zimnoch

jubilat w Zakonie, sekretarz św. Maksymiliana, fotograf, malarz, kronikarz II Wojny Światowej w Niepokalanowie

7 grudnia 1993 r. - o. Roch Zdzisław Wacław Betlejewski

jubilat w Zakonie i kapłaństwie, długoletni opiekun FZŚ

20 listopada 1991 r. - o. Zygmunt Śliwka

jubilat w Zakonie i kapłaństwie, do Zakonu przyszedł jako kleryk diecezjalny, po latach też pracował przez pewien czas w diecezji gorzowskiej, kronikarz klasztoru

29 maja 1990 r. - br. Kilian Mieczysław Król

jubilat w Zakonie, zakrystian, niezwykle pracowity, m.in. opracował system montażu iglic wieży kościoła w Gdyni

18 czerwca 1983 r. - br. Wawrzyniec Aleksander Podwapiński

jubilat w Zakonie, zmarł w Warszawie

2 stycznia 1980 r. - br. Fortunat Józef Gut

mechanik, ślusarz, elektryk, budowniczy klasztorów i kościołów w Kwidzynie i Gdyni, wykonawca monstrancji i pancernego tabernakulum, miłośnik Pisma Świętego, które potrafił cytować w różnych sytuacjach, zmarł na zawał serca w szpitalu w Gdyni

3 listopada 1979 r. - br. Florian Stanisław Wilk

przed Zakonem kapral artylerii konnej WP, organista, dyrygent orkiestry dętej, zmarł w szpitalu w Gdańsku

21 sierpnia 1977 r. - o. Honoriusz Bronisław Drygała

pierwszy gwardian klasztoru w Gdyni, szanowany zakonnik

28 lutego 1976 r. - o. Damian Władysław Tyniecki

pionier polskości na Ziemiach Odzyskanych, pierwszy gwardian w Darłowie

11 czerwca 1944 r. - br. Maciej Gruszka

zginął w hitlerowskim obozie w Mauthausen-Gusen w Austrii

12 lutego 1941 r. - br. Mateusz Gruszka

zginął w obozie hitlerowskim w Mauthausen-Gusen w Austrii

2 listopada 1939 r. - o. Henryk Jamróg

rozstrzelany przez hitlerowców w nieistniejącej dziś miejscowości Piaśnica w powiecie puckim