Małżeństwo

Narzeczeni pragnący zawrzeć sakrament małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii 2-3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Wymagane dokumenty:
– aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania,
– świadectwo ukończenia katechezy w szkole,
– świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych,
– dowód osobisty oraz zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcie małżeństwa.

Narzeczeni obowiązani są do odbycia czterech spotkań z zakresu kursu przedmałżeńskiego, jakie odbywają w czwartki przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 46 o godz. 18.00.

Szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących małżeństwa można znaleźć na stronie Prowincji Gdańskiej.