Historia

Franciszkański kościół parafialny pw. św. Antoniego z Padwy w Gdyni ma stosunkowo niedługą historią. Kamień węgielny pod jego budowę poświęcono bowiem 27 października 1957 r. Wtedy też rozpoczęto prace budowlane, którym towarzyszyły spore przeszkody ze strony ówczesnych władz komunistycznych. Po trzech latach udało się jednak wybudować i oddać do użytku tzw. „górny kościół”, który został poświęcony w dniu 18 grudnia 1960 r. Dziesięć lat później oddano do użytku drugą część, zwaną „dolnym kościołem”. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. zrealizowano zmiany wewnętrznej orientacji górnego kościoła, przenosząc główny ołtarz ze ściany południowej na ścianę zachodnią.

Obecnie franciszkański kościół w Gdyni posiada rangę Sanktuarium Matki Bożej Królowej Matki Nadziei oraz Sanktuarium św. Maksymiliana.